Lollum / Waaksens

biljartvereniging

Intro en opgave

Bestuur en info

Boekje

Indeling finales

Uitslagen

Foto's 2020

Archief

Sponsoren

Wedstrijdreglementen

50e Open Wûnseradiel biljart kampioenschap 2021

Het 50e Open Wûnseradiel biljartkampioenschap wordt in 2021 niet gespeeld.

Normaal gesproken beginnen we half november met de voorbereidingen van het kampioenschap, omdat het veel tijd kost om de wedstrijd goed op touw te zetten.

In verband met de vele maatregelen die door het Covid-19 virus zijn ontstaan,

krijgen we helaas niet de kans om voldoende tijd in de organisatie van

het kampioenschap te steken.

Het bestuur.

--------------------------------------------------------------------------------------