top of page

Wedstrijd reglementen

1. Elke speler dient 15 minuten voor aanvang (’s avonds om 18:45 uur) van de wedstrijd aanwezig te zijn.

2. Tijdens de 1e en 2e speelweek wordt er van de deelnemers verwacht dat ze schrijven en arbitreren bij de wedstrijden. Bij de finales probeert de wedstrijdleiding voor arbitrage en schrijvers te zorgen.

3. U wordt tijdig opgeroepen op welke tafel u moet biljarten.

4. Bij elke wedstrijd dient er (een trekstoot) gerold te worden om uit te maken wie er moet beginnen. De bal wordt langs de lange zijde tegen de korte band gespeeld. Wie zijn bal het dichtst bij de band van afstoot is, (de bal hoeft niet de band van afstoot te raken) heeft de keuze wie er van quitte af begint.

5. De beginstoot (met witte bal) moet via de rode bal, hoeft niet over drie banden en mag door beide hoeken van het biljart.

6. In de hoeken van het biljart zijn lijnen aangebracht. Komen de aanspeel ballen in het driehoekje tot stilstand dan mogen 2 caramboles gemaakt worden, maar na de 2e gemaakte carambole moet één van de aanspeel ballen het driehoekje hebben verlaten, hij mag wel terugkomen in het driehoekje.

7. Men moet tijdens de stoot minimaal één voet aan de grond hebben.

8. Een Dokkumer stoot is niet toegestaan.

9. U mag uw tegenstander niet intimideren (dit ter beoordeling van de teller). De speler die niet speelt, dient plaats te nemen op een stoel.

10. De teller bij de wedstrijd is bovendien de arbiter.

11. Er mag door de toeschouwers en spelers geen aanwijzingen worden gegeven. Ook geen op- of aanmerkingen aan spelers, tellers en schrijvers.

12. Deelnemers en toeschouwers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de wedstrijdleiding.

13. Bij het biljart mogen zich alleen spelers en tellers bevinden.

14. Drinken, eten of krijten boven de biljarttafels is niet toegestaan.

15. In geval van protest beslist de wedstrijdleiding.

16. Ieder doet mee op eigen risico.

17. Er mag nooit vrij gebiljart worden, tenzij het bestuur er toestemming voor heeft gegeven.

18. Alleen in de voorronden en de winnaar- en herkansing ronde wordt gespeeld om de hoogste serie en het hoogste partij-gemiddelde per partij in alle klassen. (dus niet in de finale).

19. In de 1e speelronde van maandagavond t/m vrijdagavond wordt er gespeeld in poules van 3 of 4 spelers per klas en maakt u de caramboles per klas of max. 25 beurten. De laatste speler besluit de partij met de na-beurt en doet dit met de beginstoot, er wordt dus opnieuw opgezet. In de 1e week op zaterdagmiddag en in de 2e speelronde van maandagavond t/m donderdagavond speelt u in de winnaar- of herkansing ronde het aantal punten of het max. aantal beurten dat bij uw klasse hoort. De nummers 1 en 2 van de poules gaan over naar de winnaar ronde, de rest naar de herkansing ronde. Bij promotie zouden ook de nummers 3 en/of 4 naar de winnaar ronde kunnen gaan. De wedstrijdpunten tellen eerst, bij een gelijke stand geeft het gemiddelde de doorslag tot in duizenden.

Daarna de onderlinge partij, vervolgens de hoogste serie, daarna de steunseries. In de 1e speelronde van de voorrondes is er een 10% promotie grens. Hebt u 10% of meer boven het gemiddelde van de klas, dan promoveert u voor de 2e speelronde naar een klas hoger (winnaar ronde), het daaropvolgende jaar speelt u wederom in deze klasse. In de finale kunt u niet degraderen, maar wel promoveren (zonder 10%) voor volgend jaar. Indeling volgend jaar; het gemiddelde dat u opgeeft, gemiddelde van de 1e ronde, van de 2e ronde en eventueel het gemiddelde van de finale van dit jaar.

20. Tijdens het biljarten geen horloges of armbanden dragen.

Schade aan de biljarttafels, ontstaan door: riemen, horloges, armbanden e.d. worden op de veroorzaker verhaald.

bottom of page