Lollum / Waaksens

biljartvereniging

Uitslagen ledenwedstrijden

Bandstoten op vrijdag 8 oktober 2021, aantal deelnemers: 20

Winnaar ronde:

1. Jan H. Folkerts

2. Siebe Bruinsma

3. Foeke Tiemensma

Herkansing ronde:

1. Folkert Bruinsma

2. Joop de Vries

3. Tjeerd de Jong

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Libre - Bandstoten - Driebanden op vrijdag 5 november 2021, aantal deelnemers: 26

Winnaar ronde:

1. Douwe Akkerman

2. Johan Wybenga

3. Folkert Bruinsma

4. Jan Harmen Folkerts

Herkansing ronde:

1. Foeke Tiemansma

2. Auke Althof

3. Pieter Hellinga

4. Otto Folkerts

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sint, 10 over rood, op dinsdag 30 nov. en donderdag 2 dec. 2021, aantal deelnemers:

Afgelast ivm Covid - 19

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kerst maat biljarten, op dinsdag 28 en donderdag 30 december 2021, aantal deelnemers:

Afgelast ivm Covid-19

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pearke biljarten, op vrijdag 11 maart 2022, aantal deelnemers: 

Afgelast ivm Covid - 19, ziekte en weinig deelname

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 0ver rood bilarten op vrijdag 1 april 2022, aantal deelnemers: 15

Winnaarronde:

1. Douwe Akkerman

2. Johan Wybenga

Herkansing ronde:

1. Rob Lorier

2. Siebe Bruinsma

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Clubkampioenschappen op dinsdag 19 en donderdag 21 april 2022, aantal deelnemers: 20

Winnaar ronde:

1. Jan Terpstra

2. Folkert Bruinsma

3. Okke de Jager

Herkansing ronde:

1. Yme Bruinsma

2. Folkert Gaastra

3.Emmy Hellinga