top of page

Uitslagen ledenwedstrijden

Bandstoten op vrijdag 14 oktober 2022, aantal deelnemers: 18

Winnaar ronde:

1. Peter Turk

2. Yme Bruinsma

3. Joop de Jong

Herkansing ronde:

1. Halbe Algra

2. Marten van Straten

3. Rob Lorier

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Libre - Bandstoten - Driebanden op zaterdag 29 oktober 2022, aantal deelnemers: 20

Winnaar ronde:

1. Douwe Akkerman

2. Emmy Hellinga

3. Foeke Tiemensma

Herkansing ronde:

1. Henk Visser

2. Rob Lorier

3. Annie Akkerman

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sint, 10 over rood, op dinsdag 29 nov. en donderdag 1 dec. 2022, aantal deelnemers: 24

Winnaar ronde:

1. Johan Wybenga

2. Peter Entius

3. Folkert Bruinsma

4. Domien Huisman

Herkansing ronde:

1. Foeke Tijmensma

2. Halbe Algra

3. Peter Turk

4. pieter Hellinga

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kerst maat biljarten, op dinsdag 27 en donderdag 29 december 2022, aantal deelnemers: 32

Winnaar ronde:

1. Symon Bruinsma en Okke de Jager

2. Johan Wijbenga en Joop de Vries

3. Peter Entius en Piet van Popta

3. Halbee Algra en Trienus de Jong Tjzn.

Herkansing ronde:

1. Folkert Bruinsma en Vera Kok

2. Joop de Jong en Rob Lorier

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pearke biljarten, op vrijdag 10 maart 2023, aantal deelnemers: 23

Winnaar ronde:

1. Gerhardina Tolsma en Joop de Jong

2. Anneke van der Vries en Sietze Vijver

3. Emmy Hellinga en Willem van Dijk

Herkansing ronde:

1. Vera Kok en Joop de Vries

2. Ymkje Zijlstra en Douwe Akkerman

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Clubkampioenschappen op dinsdag 11 en donderdag 13 april 2023, aantal deelnemers: 24

Winnaar ronde:

1. Joop de Jong

2. Peter Entius

3. Rob Lorier

Herkansing ronde:

1. Marten van Straten

2. Jorrit Hellinga

3. Jan Harmen Folkerts

bottom of page