Biljartvereniging

Lollum / Waaksens

 

Organisatie

Anneke van der Vries

Douwe Akkerman

Geert Braaksma

Folkert Bruinsma

Tjeerd de  Jong

Griet Bruinsma

Voorzitter

Wedstrijdleider

Secretaris

Penningmeester

Materiaal beheer

Lid