biljartvereniging

Lollum / Waaksens

 

Nieuws

27 oktober 2020


Nieuws over Corona maatregelen van verschillende instanties:


Gemeente Súdwest-Fryslân, link: Informatie voor dorps- en buurthuizen


Doarpwurk, link:  Protocol Dorps- en Buurthuizen


NOC*NSF, link: Coronavirus en sport


KNBB, link: Coronavirus


Wij wachten de persconferentie van vanavond af en nemen dan, na een overleg tussen het bestuur, nieuwe beslissingen.
Voor een ieder, blijf gezond!

15 oktober 2020


Gisteren heeft iedereen een mail van het bestuur gehad met de mededeling dat de competitie gewoon doorgaat, omdat de competitie een wedstrijd is en deze voorlopig niet georganiseerd mogen worden heeft

het bestuur, na lang overleg, besloten om de leden competitie, de ledenwedstrijden, de PK’s en de teamwedstrijden stil te leggen tot sowieso 10 november.


Daarna kijken we hoe het verder komt, maar we blijven als vereniging het advies van de regering,

het RIVM en de KNBB opvolgen.


Zoals wij begrepen hebben van de dorpshuisbeheerder Sybe, zal het dorpshuis gewoon open blijven,

daarom is het voor iedereen zijn/haar eigen keuze om (vrij) te gaan biljarten op de dinsdagavond, de donderdagavond en/of de vrijdagmiddag, maar er zal dus geen wedstrijdleider aanwezig zijn.


Denk om je eigen en de ander zijn/haar gezondheid, denk om de hygiëne aangaande de Covid-19,

blijf de 1,5 meter in acht nemen, was je handen geregeld, nies in je elleboog, gebruik daar waar het niet anders kan een mondkapje en als je verkouden bent of griep verschijnselen hebt, blijf thuis en denk aan die ander, die er niet op zit te wachten om ziek te worden.


Wij wensen iedereen veel gezondheid, wijsheid en inzicht toe.


Vriendelijke groeten,

Het bestuur BV Lollum/Waaksens.

Anneke van der Vries,

Voorzitter BV Lollum/Waaksens.


Link naar: Covid-19 nieuws KNBB

Wij mogen deze website gebruiken om informatie te geven aan onze leden en andere biljarters.

Let wel: De komende dagen kunnen er nog aanpassingen volgen.

2 oktober 2020


Hallo allemaal, 

Afgelopen maandag heeft ons kabinet nieuwe landelijke maatregelen bekend gemaakt met betrekking tot het coronavirus. Dit heeft voor de biljartsport gevolgen. De KNBB heeft besloten om alle competitie wedstrijden en alle persoonlijke kampioenschappen per direct stil te leggen tot 25 oktober. 

Dit betekent dat alle bondswedstrijden, pk's en teamwedstrijden (verder) niet doorgaan. Te zijner tijd zullen wij wel horen wat er gaat gebeuren met de reeds gespeelde wedstrijden. 


Onze beide clubavonden kunnen gewoon doorgaan. Volgens Sybe valt het dorpshuis niet onder de horeca en hoeft hij 22.00 uur niet de deuren te sluiten. Mocht dit veranderen dan hoort u dat natuurlijk van ons. 


Sybe heeft aangeboden om vanaf volgende week vrijdag middag 1 uur het dorpshuis te openen voor diegenen die vrijblijvend een potje willen biljarten. Dit is in eerste instantie bedoeld voor onze leden maar mocht u een niet lid mee willen nemen dan wordt van diegene een kleine vergoeding gevraagd voor het gebruik van de biljarten. 

Bijgevoegd vindt u de wedstrijdagenda. Mochten er verdere maatregelen worden getroffen door onze regering dan hoort u dat van ons.


Voor nu wensen wij iedereen veel gezondheid toe, pas goed op jezelf en denk om je medemens.

Het bestuur