top of page

Corona nieuws

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 februari 2022

We mogen weer biljarten en wedstrijden organiseren, de eerstvolgende wedstrijd is het Pearke biljarten op vrijdag 11 maart.

Iedereen is weer welkom op de clubavonden.

17 januari 2022

Ondanks de versoepelingen van de Covid-19 regels kunnen wij helaas nog niet los met biljarten, dit komt doordat onze biljartvereniging in een eet- en drinkgelegenheid gevestigd is en deze mogen hun deuren ('s avonds) nog niet openen.

Wij hopen dat er zeer spoedig meerdere versoepelingen komen en dat wij weer gezamenlijk onze mooie sport kunnen beoefenen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 november 2021

Door de nieuwe regels, gaan de ledenwedstrijden Sinterklaas en Kerst biljarten niet door.

De regels voor de competitie avonden blijven tot en met 19 december 2021 gehandhaafd, dat betekent geen amateursport

(dus geen biljartcompetitie avonden) en wedstrijden na 17:00 uur.


Alle KNBB wedstrijden, finales, voorrondes en teamwedstrijden, worden per zondag 28 november vanaf 17:00 uur uitgesteld. Een uitzondering hierin zijn de dag-teams, mits ze klaar zijn met de wedstrijd voor 17:00 uur en de biljart locatie voor die tijd verlaten hebben.


Met Sybe is afgesproken dat leden die een balletje willen stoten, de mogelijkheid hebben om op vrijdagmiddag van 13:30 tot 17:00 te biljarten. Niet leden betalen € 1,00 per middag biljarten. Het coronatoegangsbewijs (CTB) is verplicht en het dragen van een mondkapje wanneer men zich gaat verplaatsen.


Er zijn meer regels die voor ons van toepassing zijn, deze kunt u lezen via onderstaande link.

https://nocnsf.nl/media/5041/protocol-verantwoord-sporten-v27112021-v2.pdf


Houdt uw email en de website in de gaten voor informatie over een uitzondering of de komende nieuwe regels.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 november 2021

De competitie biljartavonden vervallen hierbij voor de aankomende 3 weken,

als er door de gemeente een uitzondering wordt gemaakt, hoort u dit zo spoedig mogelijk.


Ieder lid mag, in het dorpshuis de Nije Haven, vrij biljarten op de vrijdagmiddag, vanaf 13.30 uur.

Wilt u niet leden mee brengen dan betalen zij een bedrag van € 3,00 voor de aankomende 3 weken,

dit mag aan Sybe, de beheerder van het dorpshuis worden betaald.


Het Sinterklaas biljarten gaat in eerste instantie niet door.

Houdt uw email en de website in de gaten voor informatie over de uitzondering of de komende nieuwe regels.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 november 2021

Samenvatting van de nieuwe Corona regels per 13 november 2021 zie Rijksoverheid.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09 oktober 2021

We zijn inmiddels, na de Covid-19 periode, weer aan het biljarten op de dinsdag- en donderdagavond en we mochten

op de donderdagavond 5 nieuwe leden verwelkomen.


Onze eerste ledenwedstrijd, het Bandstoten, was een succesvol begin van de matches,

de uitslag vindt u op de pagina "uitslagen wedstrijden".


De volgende ledenwedstrijd, Driebanden-Bandstoten-Libre, is op 5 november, u kunt zich ook opgeven via het formulier onderaan de pagina "wedstrijdagenda", tot en met 4 november 19:00 uur.


Op vrijdag 15 (19:00 uur) en zaterdag 16 oktober (12:00 uur) organiseren wij de District finale Driebanden 1e klas, u bent van harte welkom om een kijkje te nemen in het Dorpshuis de Nije Haven in Lollum, denkt u om de QR code?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 augustus 2021

De algemene ledenvergadering is op 3 september 2021, 20:00 uur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 april 2021

Het biljartseizoen 2020-2021 is bijna ten einde en het bestuur wil een paar mededelingen doen.


We hebben aan het begin van de biljart periode 4 of 5 keer aan de biljarttafel mogen staan op dinsdag- of donderdagavond, daarna gingen we in een lockdown. Alle verenigingen in Friesland stopten met hun biljartactiviteiten, ledenwedstrijden, competities, PK's, teamwedstrijden en KNBB finales, ook onze biljartvereniging ging op slot.


Maar... we zijn positief over het biljartseizoen 2021/2022 en hebben al plannen gemaakt:

1. De jaarvergadering is op 3 september 2021

2. De biljartcompetities starten op dinsdagavond 7 en donderdagavond 9 september

3. De datums op de (leden) wedstrijdkalender zijn ingevuld

4. Er komt geen bestuurswijziging, omdat afgelopen biljartseizoen een verloren jaar was


Wij zien u graag in september, om samen te biljarten en de vereniging, met zijn allen, weer positief op te starten.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 december 2020

Nederland gaat weer in lockdown.

Dit betekent ook voor ons dat we per direct niet meer kunnen biljarten, eerst tot 19 januari 2021. Zodra er weer nieuws is of wijzigingen zijn kunt u dit lezen op de website en op Facebook.


Wij wensen iedereen, ondanks alle maatregelen, hele fijne feestdagen, een gelukkig, gezond en sportief nieuwjaar en hopen jullie in 2021 weer te ontmoeten om samen te biljarten.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 november 2020

We mogen weer biljarten, in het dorpshuis, op onze normale biljarttijden.

Het horecagedeelte blijft gesloten, ook zijn wedstrijden nog niet toegestaan en is een mondkapje verplicht.

De competitie kan nog niet beginnen, ivm de maatregelen.

In de links van 14 november vindt u de aanpassingen van de nieuwe maatregelen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 november 2020

Zoals bekend wordt er op dit moment geen biljartcompetitie gespeeld.

We volgen de ontwikkelingen en zodra de ruimte er is starten we weer met de competitie.

In eerste instantie richten we ons op 5 en 7 januari 2021 als het herstart moment.

Uiteraard krijgen jullie tegen die tijd nader bericht van ons.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 oktober 2020

Nieuws over Corona maatregelen van verschillende instanties:

Gemeente Súdwest-Fryslân, link: Informatie voor dorps- en buurthuizen

Doarpwurk, link: Protocol Dorps- en Buurthuizen

NOC*NSF, link: Coronavirus en sport

KNBB, link: Coronavirus


Wij wachten de persconferentie van vanavond af en nemen dan, na een overleg tussen het bestuur, nieuwe beslissingen.

Voor een ieder, blijf gezond!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 oktober 2020

Gisteren heeft iedereen een mail van het bestuur gehad met de mededeling dat de competitie gewoon doorgaat, omdat de competitie een wedstrijd is en deze voorlopig niet georganiseerd mogen worden heeft

het bestuur, na lang overleg, besloten om de leden competitie, de ledenwedstrijden, de PK’s en de teamwedstrijden stil te leggen tot sowieso 10 november.

Daarna kijken we hoe het verder komt, maar we blijven als vereniging het advies van de regering,

het RIVM en de KNBB opvolgen.


Zoals wij begrepen hebben van de dorpshuisbeheerder Sybe, zal het dorpshuis gewoon open blijven,

daarom is het voor iedereen zijn/haar eigen keuze om (vrij) te gaan biljarten op de dinsdagavond, de donderdagavond en/of de vrijdagmiddag, maar er zal dus geen wedstrijdleider aanwezig zijn.


Denk om je eigen en de ander zijn/haar gezondheid, denk om de hygiëne aangaande de Covid-19,

blijf de 1,5 meter in acht nemen, was je handen geregeld, nies in je elleboog, gebruik daar waar het niet anders kan een mondkapje en als je verkouden bent of griep verschijnselen hebt, blijf thuis en denk aan die ander, die er niet op zit te wachten om ziek te worden.


Wij wensen iedereen veel gezondheid, wijsheid en inzicht toe.


Link naar: Covid-19 nieuws KNBB

Wij mogen deze website gebruiken om informatie te geven aan onze leden en andere biljarters.

Let wel: De komende dagen kunnen er nog aanpassingen volgen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 oktober 2020

Afgelopen maandag heeft ons kabinet nieuwe landelijke maatregelen bekend gemaakt met betrekking tot het coronavirus. Dit heeft voor de biljartsport gevolgen. De KNBB heeft besloten om alle competitie wedstrijden en alle persoonlijke kampioenschappen per direct stil te leggen tot 25 oktober.

Dit betekent dat alle bondswedstrijden, pk's en teamwedstrijden (verder) niet doorgaan.

Te zijner tijd zullen wij wel horen wat er gaat gebeuren met de reeds gespeelde wedstrijden.


Onze beide clubavonden kunnen gewoon doorgaan. Volgens Sybe valt het dorpshuis niet onder de horeca en hoeft hij 22.00 uur niet de deuren te sluiten. Mocht dit veranderen dan hoort u dat natuurlijk van ons.

Sybe heeft aangeboden om vanaf volgende week vrijdag middag 1 uur het dorpshuis te openen voor diegenen die vrijblijvend een potje willen biljarten. Dit is in eerste instantie bedoeld voor onze leden maar mocht u een niet lid mee willen nemen dan wordt van diegene een vergoeding gevraagd voor het gebruik van de biljarttadels.


Mochten er verdere maatregelen worden getroffen door onze regering dan hoort u dat van ons.

Voor nu wensen wij iedereen veel gezondheid toe, pas goed op jezelf en denk om je medemens.

bottom of page