Lollum / Waaksens

biljartvereniging

Het bestuur

Anneke van der Vries

Douwe Akkerman

Geert Braaksma

Folkert Bruinsma

Tjeerd de Jong

Griet Bruinsma

voorzitter, wedstrijdleider

adjunct, wedstrijdleider

secretaris

penningmeester

materiaal beheer

lid